AğaçYetiştiriciliği Organik bahçe hobi ağaç yetiştiriciliği ve organik tarımcılığa girişArchive - Konu

Mayıs 15th, 2014

Yeni dikilen fidanları kireçlemek zararlı mı? Eğer kireçlenirse ne kadar zarar verir?

Ağaç gövdelerini kireçlemek, gövdedeki gözenekleri de kapatacaktır. Fidanlara uygulanacak kireçlemede de gövde gözenekleri kapanma durumundan dolayı kireçlemek risk içermektedir. Ağacın gelişimini etkileyecektir. Gövde belirli bir kalınlığa ulaşıncaya kadar kireçlememek en güzelidir.

Sitemizdeki ağaç kireçleme ile alakalı diğer yazılara da göz atabilirsiniz

Ayva ağacı kaç yaşında ne zaman meyve verir

Ayva ağaçları 3-4 yaşından itibaren meyve vermeye başlarlar. Bakım ve toprak verimine göre daha erken de meyve verebilirler

ÇKS sistemine kayıt işlemi için başvuru esnasında gerekli olan evraklar

En az bir dekar alanı olan herkes bu sisteme başvuru yapabilirler

1- Başvuru Dilekçesi

2- Çiftçi Kayıt Formu (İlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boş olarak verilir.)

3- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Kimlik Fotokopisi (İlk müracaatta)

5- Tarım Arazisinin Aidiyetini Gösterir Belge

a- Tapu

Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise,

- Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti

veya

- Tarımsal arazi tapu kayıtları il/ilçe tapu sicil müdürlüklerinde elektronik ortama aktarılmış ise, yetkili tarafından imzalanmış güncel tarih ve mühür taşıyan onaylı bilgisayar çıktısı şeklindeki tapu kayıt örnekleri

Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda;

- Tapu sureti ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı Muvafakatname-1

Benim gibi bahçe ve ağaç işleri ile uğraşanların ÇKS sistemine kayıt olmalarını tavsiye ediyoruz. Henüz ÇKS başvurusunu yapmamış olsamda nasıl kayıt edilir ile alakalı araştırmalarımı buradan paylaşıyorum.

Çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemine en az 1 dekar alan beyan ederek kayıt olabilirler.

Çiftçiler ÇKS’ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları araziler ile başvuruda bulunduğu üretim yılı içinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan tarım arazilerinin tamamının beyan edilmesinden sorumludurlar.

Çiftçiler, başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

Kayıt Sırasında Çiftçilerden Hangi Bilgi ve Belgeler İstenecek ?

1- Başvuru Dilekçesi

2- Çiftçi Kayıt Formu (İlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boş olarak verilir.)

3- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Kimlik Fotokopisi (İlk müracaatta)

5- Tarım Arazisinin Aidiyetini Gösterir Belge

a- Tapu

Ülkemizde yetişen meşhur ayva çeşitleri ve haklarında bilgiler

Bardak Ayvası; özellikle Kocaeli bölgesinde yetiştirilen bir çeşittir. Bağlar arasında bu ayvaya kirazlar ile birlikte rastlanır.
Meyvelerin üzeri sık tüylü, eti gevrek, sulu ve mayhoştur. Eylül sonlarında toplanarak hevenk yapılır ve uzun bir süre kilerde saklanır.
Ağacı çoğunlukla tek gövdeli, orta irilikte (3 – 4 m) ve verimlidir.

Demir Ayvası; bu çeşidin meyveleri ekmek ayvasına göre küçük şeklide toparlaktır. Meyve eti çok sıkı olduğundan bu ad verilmiş olsa gerektir.

Meyve yeşilimtırak sarı renkte, tüysüz, parlak, eti sert, sulu, mayhoş ve boğucu değildir. Ekim ayında olgunlaşır.

Ağacı orta kuvvette olup çok gövdelidir. Ağaçları önce dikine büyürlerse de meyveye yattıktan sonra dalları sarkmaya başlar.

Ekmek Ayvası; Bu çeşidin aynı ad altında tanınan bir çok tipleri vardır. Bu tiplerde meyveler gerek tat ve gerekte büyüklük bakımından farklılık gösterir.

Ayvanın anavatanı Kuzeybatı İran, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi dolayları ve Kuzey Anadolu' dur. Yabanileri doğuda Türkistan' a kadar uzandığı gibi batıda da Avrupa'nın Güney bölgelerine ve Kuzey Afrika'ya kadar genişler. Adları sayılan bu yerlerde ayva yabani olarak yetişmektedir.

Ayva kültürü çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Kültürü Anadolu'dan, milattan önceki yıllarda Yunanistan ve Roma'ya geçmiştir. Milattan önce 650 yıllarında Yunanistan'da yetiştirildiği bilinmektedir. Sonradan Orta ve Doğu Avrupa'ya yayılmıştır.

Ayva bugün Avustralya hariç diğer ülkelerin hepsinde yetiştirilmektedir. Bununla birlikte, bu meyve türü öteki meyvelere göre rağbet görmemiş ve üretimi sınırlı kalmıştır.

AYVANIN SİSTEMATİĞİ VE GENOLOJİSİ

Ayva (Cydonia vulgaris Pers.) Rosales takımının, Rosaceae familyasının Pomoide alt familyasının Cydonia cinsine girer.

Bahçemde yer alan ayva ağaçlarının ömürlerinin ne kadar yaşar? Bir ayva ağacının ömrü ne kadardır? Ayva kaç yıl yaşar? Ayva ağacı ne zaman kurur?

Ayva ağaçların ömürleri 50-60 sene arası değişmektedir.

Ağaçların bakımları, yetiştirilmesi, toprağı ve iklim şartlarına göre yaşam yılları farklılıklar gösterebilir.

Mayıs 14th

Ağaç diplerinin çapalanıp otlardan temizlenmesinin yanı sıra başka bir soru kafayı kurcalamakta.

Ağaç dipleri ne kadar çukurlaştırılmalı?
Ya da ağaç diplerinin köstebek yuvası şeklinde yapılmasının etkileri nelerdir?

Hangi dönemler çukurlaştırılmalı? Hangi dönemler ise köstebek yuvası şeklinde yapılmalı?

Bu konu ile alakalı araştırmalar yapmaktayım.

Çukurlaştırmayı daha cok su biriktirmek için sulama dönemleri yapmaktalar.

Köstebek yuvası şekli ile alakalı kökleri soğuk ve yağmursuzluktan zarar görmemesi için yapılıyor olmalı.

Araştırmaları yaptıkca bu konu ile alakalı bilgileri burada yazmaya devam edeceğim. Siz de yorum oalrak tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz

Ağaçların diplerinin çapalanması ve otlarından arındılması ile alakalı söylenmiş hoş bir söz vardır.

"Üç çapa bir sudur"

Ağaç diplerinin çapalanıp otlardan temizlenmesinin bir çok faydaları vardır.

- Ağaç dipleri çapalamak sureti ile hava alır.
- Toprağın daha çok su tutması sağlanmış olur
- Ağaç dipleri toprağın verimini azaltan yabani otlardan temizlenmiş olur
- Sertleşmiş toprak yumuşamış olur
- zararlı mahlukların barınakları yıkılmış olur

Yüzeysel kökleri olan ağaçlara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca ağaçların dibe doğru kök salmasını sağlamak için bol sulanması gerektiği öneriliyor..

Mayıs 13th

Tarla ve bahçeye dökülecek hayvan gübreleri ayrık otunu öldürür mü? İnek gübresi, tavuk gübresi, keçi gübresi ayrık otlrını etkiler mi? Ne kadar etkili olur?

Bu konu bir kaç yerde yazı dikkatime çekmişti. Bahçemdeki ayrık otu sorununu anneme bahsettiğimde hayvan tersi (gübresi) dökersem ayrık otunu öldürceğini bahsetti. Denemedim fakat bir o kadar da riskli olacağı kesin. Çünkü bahçemde yetişkin ağaçlar bulunmakta. doğru seviyede gübre dökmezsem sadece ayrık otları değil ağaçlar da zarar görebilir.

Mantık olarak, gübre ayrık otlarını yakar ve ölmelerine neden olur. Ne kadar etkilidir deneyip görmek gerekiyor. Ağaçların olduğu bahçe gübrelenirse ağaçların daha sık sulanması gerekecektir. Yoksa yanma olasılığı artacaktır.

bu konuyu araştırıp buradan bilgi paylaşmaya devam edeceğim. Siz de görüşlerinizi yazarsanız daha faydalı olacaktır

Kiraz ağacı hangi iklimde yetişir? Kiraz ağacı yetiştirmek için hava kaç derece olmalı? Kışın kiraz ağaçları kaç dereceye dayanır? Çiçek açımı dönemi bol yağmur kiraz ağaçlarına zarar verir mi?

* * *

Kiraz ağaçları iklim bakımından sıcak bir büyüme sezonu, kış mevsiminde belli bir süre dinlenme ve yağmursuz bir hasat dönemine ihtiyaç duyar.

Kışın dinlenme döneminde kiraz ağaçlarının gövde ve ana dalları -26,-28C ‘ye çiçek tomurcukları -2.4C’ye dayanabildiği halde çiçeklenme döneminde bu sınır -2C’dir.

Kiraz yetiştiriciliği kış soğuklarının -20,-25 derecenin altına sık sık düştüğü yerlerde yapılmamalıdır.

İlkbaharın geç donları da kirazlarda zararlara sebep olabilir. Böyle yerlerde bahçeleri soğuğun oturup kalacağı çukur yerlerdense, soğuk havanın akıp gideceği yamaçlarda kurmak gerekir.

Dünya genelinde 1500 civarında kiraz çeşidi bulunmakla birlikte devam eden ıslah çalışmaları ile günden güne bu sayısı artmaktadır.

Kiraz üretimi dünyada geniş bir gelişme göstermekle birlikte, ticari üretim açısından A.B.D , Türkiye, Fransa ve İtalya önemli üretici ülkelerdir.

Kiraz tüm Türkiye genelinde yetiştirilmekte; kirazcılık özellikle son yıllarda Isparta, Afyon, Manisa, Bursa ve İzmir illeri ve ilçelerinde temel bir geçim kaynağı olarak hızla gelişen bir zirai faaliyettir.

Özellikle Isparta ili Uluborlu, Senirkent ve Barla bölgeleri ile Afyon ili Sultandağı, Eskişehir Mihalıççık ilçelerinde yetiştirilen ve tamamına yakını yurt dışına ihraç edilen “0900 yarı bodur” ziraat’ tipi kirazlar, dünya genelinde ‘Türk Kirazı’ olarak isim yapmıştır.

Kiraz üretimi ülkemizin Orta Anadolu ve Göller Bölgesi, İç Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Üretimin fazla olduğu iller sırası ile

İzmir (%12,7),
Amasya (%8,8),
Manisa (%8,1),
Afyon (%6,3),
Isparta (%6,1),
Konya (%5,4),
Bursa (%4,8),
Sakarya (%3,8),
Kocaeli (%3,2) dir .

Bu soru araştırmalarım sonucunda kafamda oluştu. Gerçekten de bahçeye ya da tarlaya fiy ekmek o bahçedeki ayrık otlarını temizliyor mu?

Çavdarla ayrık otunu zayıflatma çalışması gibi fiy ile de benzer bir mücadele varmış. Fiy daha sık olduğu için ayrığın gelişimi engellediği ve zayıflattığı söylenmekte.

fiy ekimi yapanlarla görüşüp bu sorulabilir. Biz deneyenler ve önerenler olduğu için buradan paylaşıp arşivimizde var olmasını istedik..

Bilgi zamanla unutuluyor. Bir yerde okuduğumuz kücük bir detay zamanla kaybolup gidiyor. Yazmak ve böyle paylaşmak o bilgiyi daha uzun süre ulaşılabilir hale getirmekte. Siz de bu konu ile alakalı deneyimlerinizi buradan bize yazabilirsiniz.

Son yorumlar